การคราฟลูกแก้ว Sabakun’s jewel ไว้สำหรับอัพเกรด Devil’s Spirit

 

      ทางเซิฟเวอร์ได้ทำระบบหาไอเทมจากในเกมที่ดรอบจากมอนและบอส แล้วนำไอเทมเหล่านั้นมาทำการคราฟเป็นลูกแก้ว Sabakun’s jewel ไว้สำหรับอัพเกรด Devil’s Spirit จุดขายใบคราฟ อยู่ที่ร้านขายยา มายีน่า ที่โฮตาน ตามรูป

 


 

 

ไอเทมที่ต้องใช้ในการคาฟ มีดังต่อไปนี้


   Stygian blood (เลือดปีศาจ)   จำนวน    50อัน
   Bone powder (ผงกระดูกปีศาจ)   จำนวน    50อัน
   Unknown root (รากวิเศษ)   จำนวน    5อัน
   Unknown  liquid (ของเหลวจาก Sabakun)   จำนวน    5อัน

 

Stygian blood (เลือดปีศาจ) และ Bone powder (ผงกระดูกปีศาจ)  ดรอบจากมอนในสุสานจิ๋นซี ทุกชั้น

ส่วน Unknown root (รากวิเศษ) และ Unknown  liquid (ของเหลวจาก Sabakun) ดรอบจากบอสทั่วไปตามแผนที่

 

 

เมื่อได้ไอเทมที่ต้องการมาทั้งหมดแล้ว ให้ กด Y หน้าต่างหลอมไอเทมจะขึ้นมา ให้เลือกหัวข้อ ประดิษฐ์

 

 

ใส่ไอเทมลงไปให้ครบ แล้วกดสร้าง

 

 

ก็จะได้ลูกแก้ว Sabakun’s jewel ไว้สำหรับอัพเกรด Devil’s Spirit ดังรูปด้านล่าง

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED