แนะนำการเก็บเลเวลเกม Blackrogue & Silkroad Lv.71-100

 

มอนเลเวล 74-76 แถวๆตากลามากาน ด้านบนของเมืองโฮตาน

 

 

มอนเลเวล 75-76 ตรงแผนที่หุบเขาวิหค ระวังบอสด้วยนะ!

 

 

มอนเลเวล 77-78 บริเวณซากปรักหักพังนิย่า แถวๆนี้ก็ระวังบอสเช่นกันนะ!

 

 

มอนเลเวล 78-80 กลับมาตรงหุบเขาวิหค บริเวณจุดสูงสุดแห่งปัญญา และจุดสูงสุดแห่งปลายทาง

 

 

มอนเลเวล 80 บริเวณซากปรักหักพังนิย่า ด้านบนของจุดก่อนหน้านี้จะมีมอนเลเวล77-78อยู่ด้วย

 

 

มอนเลเว ล82-83 กลับมาตรงจุดหุบเขาวิหค บริเวณด้านบนกลางๆของหุบเขาวิหคและด้านล่างกลางๆ

 

 

มอนเลเวล 85-87 กลับมาตรงจุดหุบเขาวิหค บริเวณจุดสูงสุดแห่งดวงตา และจุดสูงสุดแห่งจงอยปาก

 

 

หรือ เลเวล 80 ขึ้นไป สามารถเข้าไปเก็บในดัน สุสานจินซี  ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีมอน ไล่ระดับเลเวลขึ้นไป สามารถเก็บไปได้จนเลเวล 100

 
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED