ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. I__Sell_Item
Level: 1
Gold: 233,367,322,219
Guild: NO GUILD
2. SweeT
Level: 130
Gold: 71,831,778,845
Guild: Unique
3. EXSRO
Level: 1
Gold: 51,100,010,000
Guild: NO GUILD
4. SodeSing
Level: 130
Gold: 45,560,557,705
Guild: NO GUILD
5. G000
Level: 130
Gold: 35,376,037,256
Guild: G000
6. MontBlanc
Level: 125
Gold: 34,534,287,641
Guild: NO GUILD
7. GoHaeri
Level: 130
Gold: 29,732,466,038
Guild: SUICIDESQUAD
8. e88
Level: 121
Gold: 29,343,850,166
Guild: NO GUILD
9. wqa
Level: 122
Gold: 29,191,364,619
Guild: NO GUILD
10. e89
Level: 123
Gold: 28,445,351,242
Guild: NO GUILD
11. NoLand
Level: 126
Gold: 27,531,739,841
Guild: NO GUILD
12. Klamklomjit
Level: 130
Gold: 20,818,797,807
Guild: SUICIDESQUAD
13. QUEEN_LEGEND
Level: 125
Gold: 16,298,220,959
Guild: ALONE
14. 5_Seconds
Level: 130
Gold: 15,199,732,691
Guild: NO GUILD
15. VIP
Level: 130
Gold: 14,000,000,000
Guild: NO GUILD
16. Eminem_
Level: 130
Gold: 13,938,975,665
Guild: NO GUILD
17. _PUBG_
Level: 120
Gold: 12,729,974,044
Guild: EXCALIBUR
18. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
19. Asap
Level: 130
Gold: 12,051,792,571
Guild: NO GUILD
20. Helen_
Level: 1
Gold: 11,541,659,401
Guild: NO GUILD
21. Nitrous
Level: 130
Gold: 11,244,192,755
Guild: ALCOHOL
22. gjhkjh
Level: 120
Gold: 10,875,835,243
Guild: NO GUILD
23. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,296,653
Guild: NO GUILD
24. qwda
Level: 121
Gold: 10,475,804,284
Guild: NO GUILD
25. Bill_Gates
Level: 1
Gold: 10,117,927,562
Guild: A_N_T
26. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
27. Zepay
Level: 130
Gold: 10,000,000,000
Guild: A_N_T
28. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
29. Balor
Level: 130
Gold: 8,707,800,281
Guild: SUICIDESQUAD
30. Usage
Level: 130
Gold: 8,643,429,993
Guild: Unique
31. jAeymohammed
Level: 130
Gold: 8,575,459,325
Guild: NO GUILD
32. G___M
Level: 130
Gold: 8,411,883,731
Guild: NO GUILD
33. BreTT_YounG
Level: 110
Gold: 8,032,489,275
Guild: NO GUILD
34. SDU_KUNG
Level: 130
Gold: 7,532,320,774
Guild: NO GUILD
35. SALE_M
Level: 31
Gold: 7,304,951,487
Guild: NO GUILD
36. _DarkSpirit_
Level: 130
Gold: 7,117,698,941
Guild: Unique
37. DarkSemerian
Level: 130
Gold: 6,945,976,440
Guild: NO GUILD
38. Halk
Level: 130
Gold: 6,872,235,921
Guild: oEternityo
39. Rust_TT
Level: 108
Gold: 6,854,969,346
Guild: NO GUILD
40. korin7
Level: 128
Gold: 6,791,118,589
Guild: A_N_T
41. kiki66
Level: 126
Gold: 6,723,807,843
Guild: NO GUILD
42. CuSToM_
Level: 114
Gold: 6,627,894,376
Guild: NO GUILD
43. GoToNa
Level: 130
Gold: 6,312,727,301
Guild: YoSd
44. PinkiePie
Level: 130
Gold: 6,113,714,958
Guild: NO GUILD
45. SHOPONLINE
Level: 43
Gold: 6,031,171,561
Guild: NO GUILD
46. LuckyTime
Level: 101
Gold: 5,860,585,056
Guild: lOVERLOADl
47. Skyline
Level: 130
Gold: 5,813,084,165
Guild: SUICIDESQUAD
48. IIJUSTINII
Level: 130
Gold: 5,741,455,593
Guild: SUICIDESQUAD
49. a_Simon_a
Level: 130
Gold: 5,634,367,024
Guild: NO GUILD
50. your_coat
Level: 1
Gold: 5,615,414,034
Guild: NO GUILD
51. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,073,690
Guild: IIALL_StaRll
52. SDU_MAY
Level: 127
Gold: 5,458,881,869
Guild: NO GUILD
53. dasdqw
Level: 120
Gold: 5,421,424,922
Guild: NO GUILD
54. ManoroM
Level: 130
Gold: 5,291,046,733
Guild: Unique
55. Suwat
Level: 126
Gold: 5,016,032,201
Guild: NO GUILD
56. PHOTONo1
Level: 109
Gold: 5,000,980,433
Guild: NO GUILD
57. BEAR_BRAND
Level: 52
Gold: 5,000,000,004
Guild: NO GUILD
58. qwdsads
Level: 121
Gold: 4,973,850,667
Guild: NO GUILD
59. Nonny
Level: 111
Gold: 4,945,800,593
Guild: NO GUILD
60. MyFirstKiss
Level: 130
Gold: 4,918,250,436
Guild: oEternityo
61. Carlipsor
Level: 130
Gold: 4,908,717,905
Guild: oEternityo
62. qarew007
Level: 109
Gold: 4,664,741,755
Guild: CALL_OF_DUTY
63. CANTALOUPE
Level: 130
Gold: 4,660,919,216
Guild: NO GUILD
64. Andromeda
Level: 130
Gold: 4,499,803,835
Guild: NO GUILD
65. Scizor
Level: 130
Gold: 4,474,557,424
Guild: SUICIDESQUAD
66. oMAFIAo
Level: 130
Gold: 4,306,411,576
Guild: oEternityo
67. Ireful_
Level: 130
Gold: 4,108,456,632
Guild: A_N_T
68. JuDas
Level: 127
Gold: 4,019,446,040
Guild: Unique
69. PoponE
Level: 117
Gold: 3,887,491,501
Guild: NO GUILD
70. ApexLegend
Level: 130
Gold: 3,829,557,706
Guild: NO GUILD
71. _Azumi_
Level: 125
Gold: 3,778,472,349
Guild: NO GUILD
72. Punpun_
Level: 130
Gold: 3,708,360,683
Guild: OnePiece
73. ToEy1911
Level: 123
Gold: 3,691,022,475
Guild: NO GUILD
74. WooDy__
Level: 130
Gold: 3,680,068,219
Guild: NO GUILD
75. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
76. Waccine
Level: 130
Gold: 3,648,089,353
Guild: NO GUILD
77. SanJi
Level: 130
Gold: 3,207,407,781
Guild: EXCALIBUR
78. BOY
Level: 40
Gold: 3,102,672,963
Guild: UNlTY
79. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,988,258,124
Guild: NO GUILD
80. awa
Level: 128
Gold: 2,910,135,812
Guild: oEternityo
81. nansy
Level: 128
Gold: 2,895,442,201
Guild: A_N_T
82. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
83. 1Hz
Level: 109
Gold: 2,850,010,000
Guild: NO GUILD
84. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,174,670
Guild: NO GUILD
85. eDok
Level: 130
Gold: 2,662,449,066
Guild: oEternityo
86. __Joe_
Level: 130
Gold: 2,604,489,134
Guild: Unique
87. PiZzaaA
Level: 130
Gold: 2,600,793,510
Guild: NO GUILD
88. MuLaNll
Level: 130
Gold: 2,550,666,944
Guild: NO GUILD
89. _DarkNes_
Level: 130
Gold: 2,549,767,703
Guild: Unique
90. l_Xaou_l
Level: 118
Gold: 2,504,719,886
Guild: NO GUILD
91. Edition
Level: 130
Gold: 2,493,471,777
Guild: SUICIDESQUAD
92. BLACK_JACK
Level: 124
Gold: 2,476,989,749
Guild: NO GUILD
93. ANDA
Level: 119
Gold: 2,462,570,645
Guild: NO GUILD
94. MyLove
Level: 130
Gold: 2,416,074,493
Guild: SUICIDESQUAD
95. bullet
Level: 118
Gold: 2,405,493,124
Guild: NO GUILD
96. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
97. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: NO GUILD
98. TheHawk
Level: 124
Gold: 2,348,904,472
Guild: oEternityo
99. SINGLe
Level: 130
Gold: 2,312,178,968
Guild: SUICIDESQUAD
100. OoJumanJioO
Level: 130
Gold: 2,243,820,219
Guild: oEternityo

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
oEternityo
SUICIDESQUAD
ปิดบ้าน
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED