ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. SweeT
Level: 130
Gold: 68,024,388,521
Guild: Unique
2. OP
Level: 7
Gold: 33,602,949,991
Guild: NO GUILD
3. o_Dew_o
Level: 130
Gold: 29,937,004,128
Guild: Unique
4. Skyline
Level: 120
Gold: 18,729,064,216
Guild: Wars
5. Vampire
Level: 120
Gold: 18,702,705,216
Guild: IIALL_StaRll
6. 5_Seconds
Level: 117
Gold: 15,184,123,684
Guild: Wars
7. MACALOS
Level: 127
Gold: 14,376,521,109
Guild: IIALL_StaRll
8. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
9. _____ABC____
Level: 124
Gold: 10,594,658,230
Guild: Unique
10. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,296,653
Guild: NO GUILD
11. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
12. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
13. Virgin
Level: 127
Gold: 9,406,159,432
Guild: TwiLighT
14. CARLOS
Level: 127
Gold: 9,049,028,597
Guild: Unique
15. ZODIAC
Level: 127
Gold: 8,403,146,265
Guild: IIALL_StaRll
16. ESPADAS
Level: 127
Gold: 8,054,266,696
Guild: Unique
17. BreTT_YounG
Level: 110
Gold: 8,032,489,275
Guild: NO GUILD
18. WooDy__
Level: 127
Gold: 7,657,441,455
Guild: Unique
19. G000
Level: 130
Gold: 7,435,731,192
Guild: NO GUILD
20. AKIRA
Level: 107
Gold: 6,860,056,321
Guild: NO GUILD
21. o_KD_CaFE_o
Level: 130
Gold: 6,070,535,575
Guild: NO GUILD
22. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,073,690
Guild: IIALL_StaRll
23. Milada
Level: 110
Gold: 5,477,167,888
Guild: UNITY
24. qarew007
Level: 109
Gold: 4,664,741,755
Guild: CALL_OF_DUTY
25. LighTNing
Level: 97
Gold: 4,562,921,532
Guild: NO GUILD
26. ANDAMAN
Level: 120
Gold: 4,488,054,575
Guild: KING_ARTHUR
27. PoponE
Level: 117
Gold: 3,887,491,501
Guild: NO GUILD
28. Maxima
Level: 120
Gold: 3,772,363,223
Guild: Wars
29. ConStanTin
Level: 130
Gold: 3,679,391,927
Guild: Unique
30. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
31. Garfield
Level: 117
Gold: 3,575,456,450
Guild: Wars
32. SDU_KUNG
Level: 127
Gold: 3,573,210,948
Guild: Unique
33. Waccine
Level: 115
Gold: 3,218,563,583
Guild: NO GUILD
34. HonZA
Level: 126
Gold: 3,125,924,837
Guild: ALL_StaR
35. BOY
Level: 40
Gold: 3,102,672,963
Guild: UNlTY
36. Destiny
Level: 111
Gold: 3,084,284,720
Guild: NO GUILD
37. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,990,854,924
Guild: Wars
38. o_Darin_o
Level: 130
Gold: 2,935,934,375
Guild: NO GUILD
39. Gaston
Level: 120
Gold: 2,915,507,151
Guild: UNITY
40. Kamikaze
Level: 123
Gold: 2,899,447,618
Guild: NO GUILD
41. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
42. Storm_Shadow
Level: 126
Gold: 2,844,458,311
Guild: UNITY
43. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,262,923
Guild: NO GUILD
44. TRIUMPH
Level: 126
Gold: 2,727,558,089
Guild: Unique
45. BETAGEN
Level: 126
Gold: 2,721,756,893
Guild: UNITY
46. PaPsi
Level: 6
Gold: 2,475,086,946
Guild: NO GUILD
47. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
48. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: NO GUILD
49. SDU_MAY
Level: 125
Gold: 2,363,328,174
Guild: NO GUILD
50. SwEeTTT
Level: 130
Gold: 2,226,671,826
Guild: Unique
51. Artemis_ll
Level: 116
Gold: 2,215,952,218
Guild: NO GUILD
52. Alice
Level: 112
Gold: 2,205,867,974
Guild: SUICIDESQUAD
53. Nin
Level: 41
Gold: 2,177,166,110
Guild: UNITY
54. llWizarDll
Level: 118
Gold: 2,112,296,479
Guild: IIALL_StaRIl
55. Aristotle
Level: 118
Gold: 2,108,486,017
Guild: NO GUILD
56. Online_Play
Level: 119
Gold: 2,098,525,423
Guild: NO GUILD
57. Milan
Level: 117
Gold: 2,086,814,709
Guild: NO GUILD
58. CreRicX
Level: 97
Gold: 2,040,968,572
Guild: NO GUILD
59. EEP_4R
Level: 125
Gold: 2,037,933,128
Guild: Unique
60. o_BigBoss_o
Level: 127
Gold: 1,964,916,132
Guild: NO GUILD
61. RIBORO
Level: 127
Gold: 1,931,874,008
Guild: ALL_StaR
62. NIKE
Level: 1
Gold: 1,864,216,020
Guild: NO GUILD
63. DemonLorD
Level: 125
Gold: 1,835,922,067
Guild: Unique
64. TaNoS
Level: 116
Gold: 1,828,457,980
Guild: NO GUILD
65. Yong
Level: 119
Gold: 1,798,453,488
Guild: SUICIDESQUAD
66. IIWizarDll
Level: 118
Gold: 1,797,719,513
Guild: IIALL_StaRII
67. BoSst
Level: 101
Gold: 1,771,782,343
Guild: NO GUILD
68. ROBUSTA
Level: 125
Gold: 1,749,771,213
Guild: UNITY
69. SHINTO
Level: 127
Gold: 1,731,034,062
Guild: UNITY
70. AREA51
Level: 129
Gold: 1,717,392,635
Guild: Unique
71. SKetchUP
Level: 117
Gold: 1,710,799,389
Guild: NO GUILD
72. ZOMBIE
Level: 120
Gold: 1,696,572,504
Guild: l_PLATINUM_l
73. NUMBER
Level: 117
Gold: 1,684,675,419
Guild: Wars
74. CHAOS
Level: 105
Gold: 1,680,259,069
Guild: NO GUILD
75. Crystal
Level: 115
Gold: 1,673,338,534
Guild: NO GUILD
76. SmooT_E
Level: 130
Gold: 1,662,185,315
Guild: Unique
77. Gil__das
Level: 110
Gold: 1,631,381,123
Guild: NO GUILD
78. Asura
Level: 120
Gold: 1,612,446,646
Guild: Wars
79. IIWizarDII
Level: 118
Gold: 1,611,862,525
Guild: IIALL_StaRIl
80. QuisLinGims
Level: 109
Gold: 1,606,675,887
Guild: NO GUILD
81. Zander
Level: 120
Gold: 1,567,177,174
Guild: UNITY
82. Harp4
Level: 117
Gold: 1,541,143,538
Guild: NO GUILD
83. TenG2
Level: 110
Gold: 1,535,675,526
Guild: NO GUILD
84. BRADLEY
Level: 127
Gold: 1,521,373,505
Guild: NO GUILD
85. Liu_lnw
Level: 124
Gold: 1,519,475,370
Guild: Unique
86. llWizarDIl
Level: 118
Gold: 1,516,235,855
Guild: IIALL_StaRII
87. Supporter_KD
Level: 130
Gold: 1,506,104,888
Guild: NO GUILD
88. _Over_One
Level: 128
Gold: 1,487,171,712
Guild: Unique
89. SeanCody
Level: 109
Gold: 1,454,927,453
Guild: NO GUILD
90. DEKDOI
Level: 109
Gold: 1,441,422,641
Guild: NO GUILD
91. o_FreeDom_o
Level: 128
Gold: 1,421,467,093
Guild: NO GUILD
92. PoSiTivE
Level: 123
Gold: 1,412,773,614
Guild: TwiLighT
93. BoaHanCock
Level: 126
Gold: 1,412,403,051
Guild: UNITY
94. CorVus
Level: 109
Gold: 1,407,918,772
Guild: NO GUILD
95. GoD
Level: 118
Gold: 1,400,029,643
Guild: l_PLATINUM_l
96. ZzzzozzzZ
Level: 115
Gold: 1,398,887,185
Guild: IIALL_StaRll
97. Crazya
Level: 109
Gold: 1,383,642,599
Guild: NO GUILD
98. Superman
Level: 118
Gold: 1,375,345,194
Guild: IIALL_StaRll
99. PALADIN
Level: 120
Gold: 1,370,226,650
Guild: l_PLATINUM_l
100. o_UnlwaJ_o
Level: 130
Gold: 1,351,183,504
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED