ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. SweeT
Level: 130
Gold: 64,055,701,569
Guild: Unique
2. I__Sell_Item
Level: 1
Gold: 33,846,297,199
Guild: NO GUILD
3. JcKenZen
Level: 130
Gold: 24,500,724,716
Guild: A_N_T
4. QUEEN_LEGEND
Level: 125
Gold: 16,347,644,174
Guild: ALONE
5. 5_Seconds
Level: 130
Gold: 15,199,732,691
Guild: NO GUILD
6. Asta
Level: 130
Gold: 13,420,238,396
Guild: EXCALIBUR
7. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
8. Asap
Level: 120
Gold: 11,438,766,870
Guild: NO GUILD
9. RTN
Level: 130
Gold: 10,736,654,964
Guild: oEternityo
10. 9ComeBack
Level: 130
Gold: 10,544,736,219
Guild: Unique
11. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,296,653
Guild: NO GUILD
12. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
13. PHEONIX
Level: 129
Gold: 9,966,725,091
Guild: Unique
14. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
15. G___M
Level: 130
Gold: 8,411,883,731
Guild: NO GUILD
16. gjhkjh
Level: 109
Gold: 8,039,421,596
Guild: NO GUILD
17. BreTT_YounG
Level: 110
Gold: 8,032,489,275
Guild: NO GUILD
18. MuLaNll
Level: 130
Gold: 7,986,642,048
Guild: NO GUILD
19. jAeymohammed
Level: 130
Gold: 7,807,395,344
Guild: NO GUILD
20. qwda
Level: 106
Gold: 7,776,610,648
Guild: NO GUILD
21. dasdqw
Level: 107
Gold: 7,718,129,264
Guild: NO GUILD
22. qwdsads
Level: 106
Gold: 7,688,834,271
Guild: NO GUILD
23. SiegLein
Level: 126
Gold: 7,563,032,683
Guild: NO GUILD
24. SDU_KUNG
Level: 130
Gold: 7,532,320,774
Guild: Unique
25. wqa
Level: 106
Gold: 7,446,502,898
Guild: NO GUILD
26. Halk
Level: 130
Gold: 7,429,060,588
Guild: DiffeRence
27. e88
Level: 107
Gold: 7,239,666,080
Guild: NO GUILD
28. DarkSemerian
Level: 130
Gold: 6,945,976,440
Guild: NO GUILD
29. Eminem_
Level: 130
Gold: 6,545,906,659
Guild: NO GUILD
30. e89
Level: 107
Gold: 6,431,833,977
Guild: NO GUILD
31. kiki66
Level: 126
Gold: 6,223,807,843
Guild: NO GUILD
32. G000
Level: 130
Gold: 5,947,979,962
Guild: G000
33. Star
Level: 130
Gold: 5,696,877,383
Guild: EXCALIBUR
34. a_Simon_a
Level: 130
Gold: 5,634,367,024
Guild: DiffeRence
35. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,073,690
Guild: IIALL_StaRll
36. SDU_MAY
Level: 127
Gold: 5,458,881,869
Guild: NO GUILD
37. your_coat
Level: 1
Gold: 4,965,414,034
Guild: NO GUILD
38. Nonny
Level: 111
Gold: 4,945,800,593
Guild: NO GUILD
39. qarew007
Level: 109
Gold: 4,664,741,755
Guild: CALL_OF_DUTY
40. CANTALOUPE
Level: 130
Gold: 4,660,919,216
Guild: NO GUILD
41. Andromeda
Level: 130
Gold: 4,499,804,335
Guild: NO GUILD
42. Ranger
Level: 122
Gold: 4,125,548,544
Guild: NO GUILD
43. GoHaeri
Level: 130
Gold: 4,046,283,273
Guild: OnePiece
44. Skyline
Level: 130
Gold: 4,009,941,638
Guild: Wars
45. PoponE
Level: 117
Gold: 3,887,491,501
Guild: NO GUILD
46. zuuuffh
Level: 1
Gold: 3,850,000,000
Guild: NO GUILD
47. Klamklomjit
Level: 130
Gold: 3,827,304,210
Guild: Wars
48. Punpun_
Level: 130
Gold: 3,708,360,683
Guild: OnePiece
49. WooDy__
Level: 130
Gold: 3,680,068,219
Guild: Unique
50. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
51. Balor
Level: 130
Gold: 3,457,827,117
Guild: OnePiece
52. Suea_PerFact
Level: 123
Gold: 3,110,864,853
Guild: oEternityo
53. ooJOoo
Level: 128
Gold: 3,109,945,921
Guild: A_N_T
54. BOY
Level: 40
Gold: 3,102,672,963
Guild: UNlTY
55. Destiny
Level: 111
Gold: 3,084,284,720
Guild: NO GUILD
56. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,988,258,124
Guild: NO GUILD
57. Sun
Level: 130
Gold: 2,953,552,635
Guild: NO GUILD
58. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
59. 1Hz
Level: 109
Gold: 2,850,010,000
Guild: NO GUILD
60. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,174,670
Guild: NO GUILD
61. GoToNa
Level: 130
Gold: 2,709,113,444
Guild: YoSd
62. DarkDevill
Level: 130
Gold: 2,673,782,051
Guild: Unique
63. dsagtr
Level: 42
Gold: 2,609,990,010
Guild: NO GUILD
64. NewSingle
Level: 127
Gold: 2,480,591,846
Guild: Unique
65. BLACK_JACK
Level: 124
Gold: 2,476,989,749
Guild: NO GUILD
66. ANDA
Level: 119
Gold: 2,462,570,645
Guild: NO GUILD
67. _____ABC____
Level: 128
Gold: 2,459,826,569
Guild: Unique
68. bullet
Level: 117
Gold: 2,412,039,821
Guild: NO GUILD
69. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
70. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: NO GUILD
71. _Cinderella_
Level: 127
Gold: 2,221,139,116
Guild: DiffeRence
72. Artemis_ll
Level: 116
Gold: 2,215,952,218
Guild: NO GUILD
73. Nin
Level: 41
Gold: 2,177,166,110
Guild: NO GUILD
74. MusasiH
Level: 130
Gold: 2,112,686,652
Guild: NO GUILD
75. llWizarDll
Level: 118
Gold: 2,112,296,479
Guild: IIALL_StaRIl
76. Aristotle
Level: 118
Gold: 2,108,486,017
Guild: NO GUILD
77. Coupe
Level: 130
Gold: 2,105,955,463
Guild: A_N_T
78. Online_Play
Level: 119
Gold: 2,098,525,423
Guild: NO GUILD
79. Milan
Level: 117
Gold: 2,086,814,709
Guild: NO GUILD
80. Tessa
Level: 130
Gold: 2,083,478,914
Guild: DiffeRence
81. STRO___
Level: 20
Gold: 2,067,073,484
Guild: NO GUILD
82. LighTNing
Level: 102
Gold: 2,062,815,597
Guild: NO GUILD
83. AKIRA
Level: 130
Gold: 2,042,851,870
Guild: NO GUILD
84. CreRicX
Level: 97
Gold: 2,040,968,572
Guild: NO GUILD
85. EEP_4R
Level: 125
Gold: 2,037,933,128
Guild: NO GUILD
86. Khawphun
Level: 130
Gold: 2,009,524,339
Guild: DiffeRence
87. __Joe_
Level: 130
Gold: 2,006,402,503
Guild: Unique
88. JOJ
Level: 11
Gold: 2,000,010,003
Guild: NO GUILD
89. Soda
Level: 130
Gold: 1,999,944,694
Guild: Unique
90. Lung
Level: 112
Gold: 1,939,413,213
Guild: NO GUILD
91. Roddio
Level: 130
Gold: 1,934,194,576
Guild: OnePiece
92. Lung___Lek
Level: 130
Gold: 1,919,486,795
Guild: A_N_T
93. Basileus
Level: 128
Gold: 1,919,183,185
Guild: NO GUILD
94. NIKE
Level: 1
Gold: 1,864,216,020
Guild: NO GUILD
95. 27TH
Level: 130
Gold: 1,855,231,731
Guild: Unique
96. DemonLorD
Level: 125
Gold: 1,835,922,067
Guild: NO GUILD
97. Nackji
Level: 127
Gold: 1,830,573,157
Guild: oEternityo
98. THE_MOON
Level: 130
Gold: 1,824,462,753
Guild: OnePiece
99. OP
Level: 127
Gold: 1,821,904,594
Guild: NO GUILD
100. ErzaScarIet
Level: 130
Gold: 1,819,621,814
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED