ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G000
Level: 130
SP: 2249147
Guild: NO GUILD
2. o_Dew_o
Level: 130
SP: 95724173
Guild: Unique
3. o_UnlwaJ_o
Level: 130
SP: 94835570
Guild: NO GUILD
4. Supporter_KD
Level: 130
SP: 92040093
Guild: NO GUILD
5. o_PalaDin_o
Level: 130
SP: 89117558
Guild: NO GUILD
6. o_KD_CaFE_o
Level: 130
SP: 79316636
Guild: NO GUILD
7. o_Darin_o
Level: 130
SP: 43392269
Guild: NO GUILD
8. SwEeTTT
Level: 130
SP: 40801778
Guild: Unique
9. SweeT
Level: 130
SP: 39945610
Guild: Unique
10. o_AiLeen_o
Level: 130
SP: 38114324
Guild: NO GUILD
11. SwEeP_P
Level: 130
SP: 33430462
Guild: Unique
12. o_KD_CaFFe_o
Level: 130
SP: 32272956
Guild: NO GUILD
13. ConStanTin
Level: 130
SP: 30909982
Guild: Unique
14. SmooT_E
Level: 130
SP: 28750942
Guild: Unique
15. AreNa
Level: 129
SP: 19014047
Guild: NO GUILD
16. AREA51
Level: 129
SP: 19004653
Guild: Unique
17. o_FreeDom_o
Level: 128
SP: 54689081
Guild: NO GUILD
18. Umbrella
Level: 128
SP: 27236056
Guild: TwiLighT
19. ZenSo
Level: 128
SP: 25419988
Guild: 26ROAD
20. _Over_One
Level: 128
SP: 17869603
Guild: Unique
21. Dr_STRANGE
Level: 128
SP: 13939541
Guild: uniquee
22. OAlwayShineO
Level: 128
SP: 12601347
Guild: UsslaJ_lwaJ
23. OForeverO
Level: 128
SP: 12554948
Guild: AV_EMPIRE
24. Charisma
Level: 127
SP: 66726796
Guild: UNITY
25. SHINTO
Level: 127
SP: 64600209
Guild: UNITY
26. ESPADAS
Level: 127
SP: 64279968
Guild: Unique
27. o_BigBoss_o
Level: 127
SP: 62440032
Guild: NO GUILD
28. MACALOS
Level: 127
SP: 58868497
Guild: IIALL_StaRll
29. CARLOS
Level: 127
SP: 56404155
Guild: Unique
30. ZODIAC
Level: 127
SP: 41933683
Guild: IIALL_StaRll
31. RIBORO
Level: 127
SP: 34350312
Guild: ALL_StaR
32. Ahu
Level: 127
SP: 25700163
Guild: TwiLighT
33. Ahi
Level: 127
SP: 25004894
Guild: TwiLighT
34. ZiGar
Level: 127
SP: 24109019
Guild: 26ROAD
35. FarM
Level: 127
SP: 22411685
Guild: 26ROAD
36. ULTIMATE
Level: 127
SP: 21572751
Guild: TwiLighT
37. HANUMAN
Level: 127
SP: 20807199
Guild: TwiLighT
38. Zax
Level: 127
SP: 20183263
Guild: Unique
39. Hibari
Level: 127
SP: 19741111
Guild: IIALL_StaRll
40. Sizen
Level: 127
SP: 17745792
Guild: NO GUILD
41. JAN
Level: 127
SP: 16403393
Guild: NO GUILD
42. BRADLEY
Level: 127
SP: 15133282
Guild: NO GUILD
43. NHK
Level: 127
SP: 14633227
Guild: NO GUILD
44. Vanessa_
Level: 127
SP: 13986820
Guild: UsslaJ_lwaJ
45. RoMe
Level: 127
SP: 13873152
Guild: NO GUILD
46. SDU_KUNG
Level: 127
SP: 12449540
Guild: Unique
47. A33
Level: 127
SP: 12201222
Guild: NO GUILD
48. VIRGlN
Level: 127
SP: 12092389
Guild: TwiLighT
49. SuperSUP
Level: 127
SP: 11816257
Guild: NO GUILD
50. kizzaru
Level: 127
SP: 11696933
Guild: NO GUILD
51. A66
Level: 127
SP: 11610316
Guild: NO GUILD
52. WooDy__
Level: 127
SP: 11434293
Guild: Unique
53. Virgin
Level: 127
SP: 10889823
Guild: TwiLighT
54. HaTan
Level: 127
SP: 10625168
Guild: 26ROAD
55. CuMInSideMe
Level: 127
SP: 9866980
Guild: UsslaJ_lwaJ
56. oHitorijanai
Level: 127
SP: 9463517
Guild: Wars
57. TheGreatKing
Level: 127
SP: 8659585
Guild: Unique
58. K_2
Level: 127
SP: 8316853
Guild: UNITY
59. Kimochiikara
Level: 127
SP: 8290981
Guild: UsslaJ_lwaJ
60. oYahagiMoeka
Level: 127
SP: 7847241
Guild: UsslaJ_lwaJ
61. Teamo
Level: 126
SP: 41579412
Guild: UNITY
62. Storm_Shadow
Level: 126
SP: 41155208
Guild: UNITY
63. Tiamo
Level: 126
SP: 36450572
Guild: UNITY
64. BETAGEN
Level: 126
SP: 32828819
Guild: UNITY
65. Andromeda
Level: 126
SP: 31709381
Guild: UNITY
66. BoaHanCock
Level: 126
SP: 21382960
Guild: UNITY
67. HonZA
Level: 126
SP: 18966459
Guild: ALL_StaR
68. TRIUMPH
Level: 126
SP: 18551603
Guild: Unique
69. _TomnooFai_
Level: 126
SP: 17436679
Guild: Wars
70. PornHub___4K
Level: 126
SP: 14663705
Guild: NO GUILD
71. A44
Level: 126
SP: 11837922
Guild: NO GUILD
72. INT___FATHER
Level: 126
SP: 11392307
Guild: TwiLighT
73. _Miki_
Level: 126
SP: 8769801
Guild: Unique
74. MaMa
Level: 126
SP: 7389550
Guild: NO GUILD
75. lIMaxCanDyIl
Level: 126
SP: 7318179
Guild: AV_EMPIRE
76. HolyKnighT
Level: 126
SP: 7247022
Guild: Unique
77. _Camilla_
Level: 126
SP: 6224751
Guild: UsslaJ_lwaJ
78. KEKE_nGAME
Level: 126
SP: 5433152
Guild: UsslaJ_lwaJ
79. MaSai
Level: 126
SP: 5152052
Guild: 26ROAD
80. AEIOU
Level: 126
SP: 5058704
Guild: NO GUILD
81. TheMooReT
Level: 126
SP: 4827998
Guild: UsslaJ_lwaJ
82. TnKaneiDB12
Level: 126
SP: 4285852
Guild: Unique
83. Mars
Level: 125
SP: 26104176
Guild: UNITY
84. khawtang
Level: 125
SP: 21954353
Guild: UNITY
85. ROBUSTA
Level: 125
SP: 20160820
Guild: UNITY
86. KiRaN
Level: 125
SP: 13526191
Guild: 26ROAD
87. UKnow
Level: 125
SP: 12139575
Guild: HAREM
88. CALL_OF_DUTY
Level: 125
SP: 11377719
Guild: CALL_OF_DUTY
89. A22
Level: 125
SP: 10829720
Guild: NO GUILD
90. Mikichan
Level: 125
SP: 6725125
Guild: NO GUILD
91. BATTLEFIELD
Level: 125
SP: 6502073
Guild: TwiLighT
92. ULTlMATE
Level: 125
SP: 6185921
Guild: TwiLighT
93. FinalFantasy
Level: 125
SP: 5969348
Guild: TwiLighT
94. Kit_silencer
Level: 125
SP: 5579950
Guild: HAREM
95. A88
Level: 125
SP: 5038616
Guild: NO GUILD
96. LucKY
Level: 125
SP: 4957304
Guild: Oasis
97. SLEEP_zZzZzZ
Level: 125
SP: 4699786
Guild: DIAMOND
98. SDU_MAY
Level: 125
SP: 4489559
Guild: NO GUILD
99. TheEmperor
Level: 125
SP: 4202345
Guild: UsslaJ_lwaJ
100. NK_Jazz
Level: 125
SP: 4035315
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED