ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G___M
Level: 130
SP: 2059425923
Guild: NO GUILD
2. G000
Level: 130
SP: 392035677
Guild: G000
3. GIFSO
Level: 130
SP: 321196035
Guild: lOVERLOADl
4. AQUA
Level: 130
SP: 313060201
Guild: lOVERLOADl
5. ZEREF
Level: 130
SP: 304207862
Guild: lOVERLOADl
6. ConStanTin
Level: 130
SP: 290623547
Guild: NO GUILD
7. Kraken
Level: 130
SP: 289761002
Guild: EXCALIBUR
8. MARIE
Level: 130
SP: 277019660
Guild: lOVERLOADl
9. DraKMooN
Level: 130
SP: 268688826
Guild: NO GUILD
10. Nami_
Level: 130
SP: 266833429
Guild: DiffeRence
11. J_Cop
Level: 130
SP: 266078304
Guild: NO GUILD
12. AreNa
Level: 130
SP: 265103288
Guild: NO GUILD
13. SanJi_
Level: 130
SP: 263863485
Guild: NO GUILD
14. LucKY
Level: 130
SP: 262227898
Guild: NO GUILD
15. Kuy_Kuy
Level: 130
SP: 257900950
Guild: NO GUILD
16. SwEeP_P
Level: 130
SP: 257459707
Guild: NO GUILD
17. zZanZaz
Level: 130
SP: 247755763
Guild: NO GUILD
18. NNNONAME
Level: 130
SP: 247083696
Guild: NO GUILD
19. 24STAR
Level: 130
SP: 246443384
Guild: NO GUILD
20. EVIL
Level: 130
SP: 246223974
Guild: EXCALIBUR
21. QuinTon
Level: 130
SP: 239550675
Guild: SCI_FI
22. Bocanegra
Level: 130
SP: 236568787
Guild: EXCALIBUR
23. SuperSUP
Level: 130
SP: 235835395
Guild: NO GUILD
24. Mukuro
Level: 130
SP: 235820543
Guild: EXCALIBUR
25. olo_olo
Level: 130
SP: 234793909
Guild: NO GUILD
26. ZeNJu
Level: 130
SP: 231422756
Guild: NO GUILD
27. VOSS
Level: 130
SP: 224654652
Guild: SCI_FI
28. STELLA
Level: 130
SP: 219246154
Guild: SCI_FI
29. Spector
Level: 130
SP: 213276476
Guild: EXCALIBUR
30. SanJi
Level: 130
SP: 193272636
Guild: EXCALIBUR
31. SmooT_E
Level: 130
SP: 193063921
Guild: NO GUILD
32. Asta
Level: 130
SP: 189503066
Guild: EXCALIBUR
33. Death_Match
Level: 130
SP: 187602713
Guild: NO GUILD
34. HollyWood
Level: 130
SP: 169575236
Guild: NO GUILD
35. IIJUSTINII
Level: 130
SP: 166510018
Guild: SUICIDESQUAD
36. Yae
Level: 130
SP: 164479088
Guild: NO GUILD
37. _TheBeam_1
Level: 130
SP: 156035497
Guild: Unique
38. ManoroM
Level: 130
SP: 154701279
Guild: Unique
39. ll44ll
Level: 130
SP: 154643671
Guild: SUICIDESQUAD
40. SINGLe
Level: 130
SP: 153209854
Guild: SUICIDESQUAD
41. MITH
Level: 130
SP: 151583167
Guild: EXCALIBUR
42. Romania
Level: 130
SP: 149737419
Guild: DiffeRence
43. PUBG
Level: 130
SP: 143973121
Guild: EXCALIBUR
44. Roronoa_ZoRo
Level: 130
SP: 134210817
Guild: NO GUILD
45. Over_Zone
Level: 130
SP: 132167720
Guild: NO GUILD
46. LoSo__
Level: 130
SP: 132162171
Guild: NO GUILD
47. Over_Hell
Level: 130
SP: 132142217
Guild: NO GUILD
48. Maroon_5
Level: 130
SP: 131762013
Guild: NO GUILD
49. _TheBeam2_
Level: 130
SP: 120609613
Guild: AV_EMPIRE
50. Dr_STRANGE
Level: 130
SP: 117285580
Guild: uniquee
51. BLacKPaNTHeR
Level: 130
SP: 116894950
Guild: SUICIDESQUAD
52. Carman
Level: 130
SP: 108984222
Guild: OnePiece
53. o_Dew_o
Level: 130
SP: 107268344
Guild: NO GUILD
54. o_UnlwaJ_o
Level: 130
SP: 106670484
Guild: NO GUILD
55. Supporter_KD
Level: 130
SP: 102802090
Guild: NO GUILD
56. o_PalaDin_o
Level: 130
SP: 99961346
Guild: NO GUILD
57. Ireful_
Level: 130
SP: 99918125
Guild: A_N_T
58. o_KD_CaFE_o
Level: 130
SP: 88288841
Guild: NO GUILD
59. NETSSS
Level: 130
SP: 86000194
Guild: BABIGOOD
60. Star
Level: 130
SP: 85499412
Guild: EXCALIBUR
61. ooMoo
Level: 130
SP: 85112608
Guild: A_N_T
62. Waccine
Level: 130
SP: 84221953
Guild: OnePiece
63. THE_MOON
Level: 130
SP: 82840223
Guild: OnePiece
64. Garena
Level: 130
SP: 82228482
Guild: EXCALIBUR
65. EMTOS
Level: 130
SP: 80748699
Guild: BABIGOOD
66. Crystal
Level: 130
SP: 80112057
Guild: OnePiece
67. Super_Sup
Level: 130
SP: 79763962
Guild: NO GUILD
68. BABIGOOD
Level: 130
SP: 79273882
Guild: BABIGOOD
69. Over__Q
Level: 130
SP: 77389922
Guild: NO GUILD
70. qweasdzcz
Level: 130
SP: 75582307
Guild: NO GUILD
71. Crystalyn
Level: 130
SP: 73546077
Guild: NO GUILD
72. Satr_Lord
Level: 130
SP: 71562279
Guild: NO GUILD
73. CANTALOUPE
Level: 130
SP: 70773562
Guild: NO GUILD
74. GoHaeri
Level: 130
SP: 69861635
Guild: OnePiece
75. Rashida
Level: 130
SP: 67588460
Guild: NO GUILD
76. YONG_
Level: 130
SP: 63826214
Guild: A_N_T
77. Ez_Ez_
Level: 130
SP: 63741554
Guild: NO GUILD
78. BABIBABI
Level: 130
SP: 63302201
Guild: BABIGOOD
79. Eminem_
Level: 130
SP: 62203997
Guild: NO GUILD
80. 0_InFiNiTy_o
Level: 130
SP: 60377784
Guild: A_N_T
81. Sun
Level: 130
SP: 60351394
Guild: NO GUILD
82. toast
Level: 130
SP: 60227580
Guild: NO GUILD
83. ooPENDORAoo
Level: 130
SP: 58983159
Guild: BABIGOOD
84. Mystery
Level: 130
SP: 58873667
Guild: NO GUILD
85. NetsGood
Level: 130
SP: 58724789
Guild: BABIGOOD
86. NiNeW
Level: 130
SP: 58454724
Guild: NO GUILD
87. Andromeda
Level: 130
SP: 56852229
Guild: NO GUILD
88. OneDD
Level: 130
SP: 56565174
Guild: DiffeRence
89. Balor
Level: 130
SP: 55946676
Guild: OnePiece
90. Feitan
Level: 130
SP: 55000057
Guild: SUICIDESQUAD
91. o_Darin_o
Level: 130
SP: 54939242
Guild: NO GUILD
92. Ollie
Level: 130
SP: 53758796
Guild: NO GUILD
93. YOSHIDA
Level: 130
SP: 53217039
Guild: NO GUILD
94. Rosenah
Level: 130
SP: 52966199
Guild: NO GUILD
95. Garnet
Level: 130
SP: 52054503
Guild: DiffeRence
96. Lung___Lek
Level: 130
SP: 52037153
Guild: A_N_T
97. SORITA
Level: 130
SP: 50419097
Guild: BABIGOOD
98. i_Kuy_
Level: 130
SP: 50184741
Guild: NO GUILD
99. 0neDD
Level: 130
SP: 49621242
Guild: DiffeRence
100. Soda
Level: 130
SP: 48022457
Guild: Unique

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED