ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. G000
Level: 130
SP: 2992117
Guild: NO GUILD
2. o_Dew_o
Level: 129
SP: 73784689
Guild: Unique
3. o_UnlwaJ_o
Level: 129
SP: 73494881
Guild: NO GUILD
4. Supporter_KD
Level: 128
SP: 71842617
Guild: NO GUILD
5. o_PalaDin_o
Level: 128
SP: 69750690
Guild: NO GUILD
6. o_KD_CaFE_o
Level: 128
SP: 68389973
Guild: NO GUILD
7. o_AiLeen_o
Level: 128
SP: 22153674
Guild: NO GUILD
8. o_Darin_o
Level: 128
SP: 22141252
Guild: NO GUILD
9. o_KD_CaFFe_o
Level: 128
SP: 21865847
Guild: NO GUILD
10. Charisma
Level: 127
SP: 66701613
Guild: UNITY
11. SHINTO
Level: 127
SP: 64596972
Guild: UNITY
12. ESPADAS
Level: 127
SP: 64279968
Guild: Unique
13. MACALOS
Level: 127
SP: 58868497
Guild: IIALL_StaRll
14. CARLOS
Level: 127
SP: 56404155
Guild: Unique
15. ZODIAC
Level: 127
SP: 41933683
Guild: IIALL_StaRll
16. RIBORO
Level: 127
SP: 34350312
Guild: ALL_StaR
17. SweeT
Level: 127
SP: 21102459
Guild: Unique
18. SwEeTTT
Level: 127
SP: 16828397
Guild: Unique
19. BRADLEY
Level: 127
SP: 15133282
Guild: NO GUILD
20. SwEeP_P
Level: 127
SP: 12607022
Guild: Unique
21. ConStanTin
Level: 127
SP: 8905214
Guild: Unique
22. Teamo
Level: 126
SP: 41529467
Guild: UNITY
23. Storm_Shadow
Level: 126
SP: 41105263
Guild: UNITY
24. Tiamo
Level: 126
SP: 36400627
Guild: UNITY
25. BETAGEN
Level: 126
SP: 32828819
Guild: UNITY
26. Andromeda
Level: 126
SP: 31659436
Guild: UNITY
27. BoaHanCock
Level: 126
SP: 21382960
Guild: UNITY
28. HonZA
Level: 126
SP: 18966459
Guild: ALL_StaR
29. TRIUMPH
Level: 126
SP: 18551603
Guild: Unique
30. Hibari
Level: 126
SP: 16702245
Guild: IIALL_StaRll
31. Zax
Level: 126
SP: 16371767
Guild: Unique
32. SmooT_E
Level: 126
SP: 13408644
Guild: Unique
33. Sizen
Level: 126
SP: 13262287
Guild: NO GUILD
34. JAN
Level: 126
SP: 12241613
Guild: NO GUILD
35. NHK
Level: 126
SP: 11400106
Guild: NO GUILD
36. RoMe
Level: 126
SP: 10496402
Guild: NO GUILD
37. Mars
Level: 125
SP: 26053143
Guild: UNITY
38. khawtang
Level: 125
SP: 21954353
Guild: UNITY
39. ROBUSTA
Level: 125
SP: 20160820
Guild: UNITY
40. UKnow
Level: 125
SP: 12139575
Guild: HAREM
41. A33
Level: 125
SP: 6673408
Guild: NO GUILD
42. kizzaru
Level: 125
SP: 6535497
Guild: NO GUILD
43. A44
Level: 125
SP: 6403467
Guild: NO GUILD
44. A66
Level: 125
SP: 6275815
Guild: NO GUILD
45. Kit_silencer
Level: 125
SP: 5579950
Guild: HAREM
46. MaMa
Level: 125
SP: 4970011
Guild: NO GUILD
47. TheGreatKing
Level: 125
SP: 4463847
Guild: Unique
48. A88
Level: 125
SP: 4425937
Guild: NO GUILD
49. K_2
Level: 125
SP: 3767450
Guild: UNITY
50. HolyKnighT
Level: 125
SP: 3035232
Guild: Unique
51. EEP_4R
Level: 125
SP: 1978514
Guild: Unique
52. A55
Level: 125
SP: 1838553
Guild: HAREM
53. AreNa
Level: 125
SP: 1835047
Guild: Unique
54. ZenSo
Level: 124
SP: 14800932
Guild: NO GUILD
55. ZiGar
Level: 124
SP: 13234085
Guild: NO GUILD
56. _____ABC____
Level: 124
SP: 11780855
Guild: Unique
57. FarM
Level: 124
SP: 11717903
Guild: NO GUILD
58. Victoria
Level: 124
SP: 11562572
Guild: Unique
59. ApexLegend
Level: 124
SP: 11463814
Guild: NO GUILD
60. ApexLegends
Level: 124
SP: 10680581
Guild: NO GUILD
61. HANUMAN
Level: 124
SP: 9753931
Guild: NO GUILD
62. Licifer
Level: 124
SP: 7107048
Guild: NO GUILD
63. Rine
Level: 124
SP: 6868413
Guild: NO GUILD
64. iilllllii
Level: 124
SP: 6484863
Guild: NO GUILD
65. iiiiliiii
Level: 124
SP: 4896952
Guild: NO GUILD
66. illllllli
Level: 124
SP: 4615680
Guild: NO GUILD
67. Am
Level: 124
SP: 4122995
Guild: NO GUILD
68. dannyswitch
Level: 124
SP: 3563551
Guild: Unique
69. iiillliii
Level: 124
SP: 2977241
Guild: NO GUILD
70. _AUTOBOTS_
Level: 124
SP: 2328937
Guild: Unique
71. TnKaneiDB12
Level: 124
SP: 1564961
Guild: Unique
72. OForeverO
Level: 124
SP: 1166361
Guild: Unique
73. SJllSJ
Level: 124
SP: 753225
Guild: Unique
74. Snake_Eyes
Level: 123
SP: 16698173
Guild: UNITY
75. Khawheniyw
Level: 123
SP: 15946279
Guild: UNITY
76. Ahi
Level: 123
SP: 15805138
Guild: NO GUILD
77. Ahu
Level: 123
SP: 14790490
Guild: NO GUILD
78. Umbrella
Level: 123
SP: 14789502
Guild: IIALL_StaRll
79. _TomnooFai_
Level: 123
SP: 12566734
Guild: Wars
80. MaDoo
Level: 123
SP: 12493391
Guild: NO GUILD
81. Kamikaze
Level: 123
SP: 11596375
Guild: NO GUILD
82. KiRaN
Level: 123
SP: 10924383
Guild: NO GUILD
83. ULTIMATE
Level: 123
SP: 10869049
Guild: IIALL_StaRll
84. PornHub___4K
Level: 123
SP: 9224183
Guild: IIALL_StaRll
85. INT___FATHER
Level: 123
SP: 6306873
Guild: NO GUILD
86. Benzaiten
Level: 123
SP: 6271148
Guild: HAREM
87. AEIOU
Level: 123
SP: 1855800
Guild: NO GUILD
88. MiKoSaMa
Level: 123
SP: 1259244
Guild: NO GUILD
89. TheEmperor
Level: 123
SP: 1004683
Guild: NO GUILD
90. zTheEmperorz
Level: 123
SP: 392720
Guild: Unique
91. Dr_STRANGE
Level: 123
SP: 153714
Guild: uniquee
92. o_OneLove_o
Level: 122
SP: 52397746
Guild: NO GUILD
93. Star
Level: 122
SP: 31612083
Guild: Wars
94. PINOCCHIO
Level: 122
SP: 13052734
Guild: UNITY
95. A77
Level: 122
SP: 5196864
Guild: NO GUILD
96. Reader
Level: 122
SP: 4419786
Guild: HAREM
97. lIMaxCanDyIl
Level: 122
SP: 2313497
Guild: Unique
98. Simhon
Level: 122
SP: 1498783
Guild: Unique
99. _Miki_
Level: 122
SP: 1426793
Guild: Unique
100. Sun
Level: 121
SP: 30109867
Guild: Wars

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED