ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank January 2020

top 10 killers for

All Uniques

Name:
waoe       Tigergirl : 181
      Cerberus : 102
      CAPTAIN IVY : 114
      URUCHI : 144
      ISYUTARU : 121
      LORD YARKAN : 126
      DEMON SHAITAN : 152
      KIDEMONAS :
Kills: 940
Name:
oDarkWizardo       Tigergirl : 25
      Cerberus : 110
      CAPTAIN IVY : 99
      URUCHI : 39
      ISYUTARU : 73
      LORD YARKAN : 92
      DEMON SHAITAN : 87
      KIDEMONAS :
Kills: 525
Name:
_wslnw_       Tigergirl : 71
      Cerberus : 9
      CAPTAIN IVY : 8
      URUCHI : 72
      ISYUTARU : 40
      LORD YARKAN : 77
      DEMON SHAITAN : 54
      KIDEMONAS :
Kills: 331
Name:
LoSo__       Tigergirl : 22
      Cerberus : 53
      CAPTAIN IVY : 47
      URUCHI : 22
      ISYUTARU : 53
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 18
      KIDEMONAS :
Kills: 215
Name:
_TheBeam_1       Tigergirl : 7
      Cerberus : 11
      CAPTAIN IVY : 16
      URUCHI : 7
      ISYUTARU : 19
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 7
      KIDEMONAS :
Kills: 67
Name:
Nami_       Tigergirl : 2
      Cerberus : 26
      CAPTAIN IVY : 21
      URUCHI : 13
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 67
Name:
27TH       Tigergirl : 13
      Cerberus : 7
      CAPTAIN IVY : 6
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 36
Name:
Evie       Tigergirl : 10
      Cerberus : 1
      CAPTAIN IVY : 7
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 3
      LORD YARKAN : 7
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 34
Name:
Ireful_       Tigergirl : 7
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 4
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN : 6
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 32
Name:
9ComeBack       Tigergirl : 1
      Cerberus : 1
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 11
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN : 7
      DEMON SHAITAN : 1
      KIDEMONAS :
Kills: 29

top 10 killers for

tigergirl

Name: waoe
Kills: 181
Name: _wslnw_
Kills: 71
Kills: 25
Name: LoSo__
Kills: 22
Name: 27TH
Kills: 13
Name: Evie
Kills: 10
Kills: 7
Name: Ireful_
Kills: 7
Kills: 6
Name: Tab
Kills: 6

top 10 killers for

cerberus

Kills: 110
Name: waoe
Kills: 102
Name: LoSo__
Kills: 53
Name: Nami_
Kills: 26
Kills: 11
Name: _wslnw_
Kills: 9
Name: GIFSO
Kills: 8
Name: Kraken
Kills: 8
Name: ooMoo
Kills: 8
Name: 27TH
Kills: 7

top 10 killers for

captain ivy

Name: waoe
Kills: 114
Kills: 99
Name: LoSo__
Kills: 47
Name: Nami_
Kills: 21
Kills: 16
Name: _wslnw_
Kills: 8
Name: Evie
Kills: 7
Name: 27TH
Kills: 6
Kills: 5
Name: Alexius
Kills: 4

top 10 killers for

uruchi

Name: waoe
Kills: 144
Name: _wslnw_
Kills: 72
Kills: 39
Name: LoSo__
Kills: 22
Name: Nami_
Kills: 13
Name: 9ComeBack
Kills: 11
Kills: 7
Name: 27TH
Kills: 6
Name: Evie
Kills: 6
Name: GOLD_YY
Kills: 6

top 10 killers for

Isyutaru

Name: waoe
Kills: 121
Kills: 73
Name: LoSo__
Kills: 53
Name: _wslnw_
Kills: 40
Kills: 19
Name: 9ComeBack
Kills: 8
Name: RTN
Kills: 6
Name: Nami_
Kills: 5
Name: 27TH
Kills: 4
Name: Ireful_
Kills: 4

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: waoe
Kills: 126
Kills: 92
Name: _wslnw_
Kills: 77
Name: 9ComeBack
Kills: 7
Name: Evie
Kills: 7
Name: Ireful_
Kills: 6
Name: Teerayuth
Kills: 6
Name: llOUVu
Kills: 5
Name: URGENN
Kills: 4
Name: _lnwnsuJ_
Kills: 3

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: waoe
Kills: 152
Kills: 87
Name: _wslnw_
Kills: 54
Name: LoSo__
Kills: 18
Kills: 7
Name: Nutka
Kills: 7
Name: RTN
Kills: 6
Name: Sopane
Kills: 5
Name: GIFSO
Kills: 3
Kills: 3

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED