ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank July 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 172
      Cerberus : 201
      CAPTAIN IVY : 203
      URUCHI : 200
      ISYUTARU : 234
      LORD YARKAN : 3
      DEMON SHAITAN : 68
      KIDEMONAS :
Kills: 1081
Name:
_Miki_       Tigergirl : 67
      Cerberus : 71
      CAPTAIN IVY : 54
      URUCHI : 81
      ISYUTARU : 28
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN : 5
      KIDEMONAS :
Kills: 317
Name:
_TomnooFaii_       Tigergirl : 35
      Cerberus : 37
      CAPTAIN IVY : 68
      URUCHI : 44
      ISYUTARU : 46
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 5
      KIDEMONAS :
Kills: 237
Name:
BoaHanCock       Tigergirl : 44
      Cerberus : 40
      CAPTAIN IVY : 33
      URUCHI : 33
      ISYUTARU : 21
      LORD YARKAN : 6
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 177
Name:
Charisma       Tigergirl : 11
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 32
      KIDEMONAS :
Kills: 43
Name:
BETAGEN       Tigergirl : 17
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 20
      KIDEMONAS :
Kills: 37
Name:
Andromeda       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 32
      KIDEMONAS :
Kills: 32
Name:
SHINTO       Tigergirl : 1
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 29
      KIDEMONAS :
Kills: 32
Name:
_AUTOBOTS_       Tigergirl : 11
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 12
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 31
Name:
The___Mirror       Tigergirl : 4
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 3
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 22

top 10 killers for

tigergirl

Name: o_Dew_o
Kills: 172
Name: _Miki_
Kills: 67
Kills: 44
Kills: 35
Name: BETAGEN
Kills: 17
Name: Liu_lnw
Kills: 13
Kills: 11
Name: Charisma
Kills: 11
Name: JSho
Kills: 10
Name: Around
Kills: 9

top 10 killers for

cerberus

Name: o_Dew_o
Kills: 201
Name: _Miki_
Kills: 71
Kills: 40
Kills: 37
Kills: 15
Kills: 10
Name: Around
Kills: 9
Name: Capra
Kills: 4
Kills: 4
Name: ESPADAS
Kills: 2

top 10 killers for

captain ivy

Name: o_Dew_o
Kills: 203
Kills: 68
Name: _Miki_
Kills: 54
Kills: 33
Name: OForeverO
Kills: 3
Name: MIkiChang
Kills: 3
Kills: 3
Name: 99988
Kills: 2
Name: Capra
Kills: 2
Name: ESPADAS
Kills: 1

top 10 killers for

uruchi

Name: o_Dew_o
Kills: 200
Name: _Miki_
Kills: 81
Kills: 44
Kills: 33
Kills: 12
Name: Mikichan
Kills: 7
Name: Capra
Kills: 5
Name: Liu_lnw
Kills: 5
Name: Benzaiten
Kills: 3
Kills: 3

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 234
Kills: 46
Name: _Miki_
Kills: 28
Kills: 21
Name: VODKA
Kills: 9
Kills: 8
Name: _Over_One
Kills: 4
Name: SHINEMON
Kills: 3
Name: Mikichan
Kills: 2
Name: A55
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: _Miki_
Kills: 11
Kills: 6
Name: VODKA
Kills: 4
Name: o_Dew_o
Kills: 3
Name: SHINTO
Kills: 2
Kills: 2
Name: KIR
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: o_Dew_o
Kills: 68
Name: Andromeda
Kills: 32
Name: Charisma
Kills: 32
Name: SHINTO
Kills: 29
Name: BETAGEN
Kills: 20
Kills: 14
Name: VODKA
Kills: 7
Kills: 6
Kills: 5
Name: _Miki_
Kills: 5

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED