ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank September 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
SDU_KUNG       Tigergirl : 185
      Cerberus : 153
      CAPTAIN IVY : 153
      URUCHI : 190
      ISYUTARU : 133
      LORD YARKAN : 171
      DEMON SHAITAN : 143
      KIDEMONAS :
Kills: 1128
Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 77
      Cerberus : 110
      CAPTAIN IVY : 109
      URUCHI : 90
      ISYUTARU : 135
      LORD YARKAN : 90
      DEMON SHAITAN : 143
      KIDEMONAS :
Kills: 754
Name:
WooDy__       Tigergirl : 59
      Cerberus : 73
      CAPTAIN IVY : 66
      URUCHI : 42
      ISYUTARU : 45
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN : 42
      KIDEMONAS :
Kills: 328
Name:
DraKMooN       Tigergirl : 66
      Cerberus : 24
      CAPTAIN IVY : 28
      URUCHI : 57
      ISYUTARU : 35
      LORD YARKAN : 36
      DEMON SHAITAN : 25
      KIDEMONAS :
Kills: 271
Name:
Mikichan       Tigergirl : 10
      Cerberus : 13
      CAPTAIN IVY : 9
      URUCHI : 9
      ISYUTARU : 3
      LORD YARKAN : 24
      DEMON SHAITAN : 15
      KIDEMONAS :
Kills: 83
Name:
KEKE_nGAME       Tigergirl : 14
      Cerberus : 3
      CAPTAIN IVY : 7
      URUCHI : 15
      ISYUTARU : 17
      LORD YARKAN : 17
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 73
Name:
Pana       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 36
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN : 2
      KIDEMONAS :
Kills: 39
Name:
Liu_lnw       Tigergirl : 11
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 3
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 24
Name:
NK_Jazz       Tigergirl : 4
      Cerberus : 6
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 7
      LORD YARKAN : 4
      DEMON SHAITAN : 1
      KIDEMONAS :
Kills: 22
Name:
porzo3       Tigergirl : 11
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 13

top 10 killers for

tigergirl

Name: SDU_KUNG
Kills: 185
Name: o_Dew_o
Kills: 77
Name: DraKMooN
Kills: 66
Name: WooDy__
Kills: 59
Kills: 14
Name: Liu_lnw
Kills: 11
Name: porzo3
Kills: 11
Name: Mikichan
Kills: 10
Name: Hawkeye
Kills: 4
Name: NK_Jazz
Kills: 4

top 10 killers for

cerberus

Name: SDU_KUNG
Kills: 153
Name: o_Dew_o
Kills: 110
Name: WooDy__
Kills: 73
Name: DraKMooN
Kills: 24
Name: Mikichan
Kills: 13
Name: NK_Jazz
Kills: 6
Kills: 3
Name: Virgin
Kills: 1
Kills: 1
Name: IyRai
Kills: 1

top 10 killers for

captain ivy

Name: SDU_KUNG
Kills: 153
Name: o_Dew_o
Kills: 109
Name: WooDy__
Kills: 66
Name: DraKMooN
Kills: 28
Name: Mikichan
Kills: 9
Kills: 7
Kills: 2
Name: TheMooReT
Kills: 1

top 10 killers for

uruchi

Name: SDU_KUNG
Kills: 190
Name: o_Dew_o
Kills: 90
Name: DraKMooN
Kills: 57
Name: WooDy__
Kills: 42
Kills: 15
Name: Mikichan
Kills: 9
Name: Liu_lnw
Kills: 8
Kills: 7
Name: MaUy_za
Kills: 3
Name: JONIN
Kills: 1

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 135
Name: SDU_KUNG
Kills: 133
Name: WooDy__
Kills: 45
Name: Pana
Kills: 36
Name: DraKMooN
Kills: 35
Kills: 17
Name: NK_Jazz
Kills: 7
Name: Hawkeye
Kills: 5
Name: Mikichan
Kills: 3
Name: Liu_lnw
Kills: 3

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: SDU_KUNG
Kills: 171
Name: o_Dew_o
Kills: 90
Name: DraKMooN
Kills: 36
Name: Mikichan
Kills: 24
Kills: 17
Name: IyRai
Kills: 6
Name: NK_Jazz
Kills: 4
Name: Liu_lnw
Kills: 2
Name: porzo3
Kills: 2
Name: Pana
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: o_Dew_o
Kills: 143
Name: SDU_KUNG
Kills: 143
Name: WooDy__
Kills: 42
Name: DraKMooN
Kills: 25
Name: Mikichan
Kills: 15
Name: MaUy_za
Kills: 3
Kills: 2
Name: Pana
Kills: 2
Kills: 1
Name: o_Darin_o
Kills: 1

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
Unique
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED