ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank February 2020

top 10 killers for

All Uniques

Name:
oDarkWizardo       Tigergirl : 71
      Cerberus : 208
      CAPTAIN IVY : 165
      URUCHI : 151
      ISYUTARU : 116
      LORD YARKAN : 163
      DEMON SHAITAN : 156
      KIDEMONAS :
Kills: 1030
Name:
EMBER       Tigergirl : 50
      Cerberus : 91
      CAPTAIN IVY : 67
      URUCHI : 90
      ISYUTARU : 62
      LORD YARKAN : 91
      DEMON SHAITAN : 74
      KIDEMONAS :
Kills: 525
Name:
DESOLATOR       Tigergirl : 28
      Cerberus : 71
      CAPTAIN IVY : 64
      URUCHI : 21
      ISYUTARU : 52
      LORD YARKAN : 52
      DEMON SHAITAN : 72
      KIDEMONAS :
Kills: 360
Name:
SINGLe       Tigergirl : 50
      Cerberus : 28
      CAPTAIN IVY : 45
      URUCHI : 48
      ISYUTARU : 54
      LORD YARKAN : 35
      DEMON SHAITAN : 35
      KIDEMONAS :
Kills: 295
Name:
Carlipsor       Tigergirl : 69
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 26
      URUCHI : 32
      ISYUTARU : 73
      LORD YARKAN : 18
      DEMON SHAITAN : 24
      KIDEMONAS :
Kills: 257
Name:
Rashida       Tigergirl : 49
      Cerberus : 1
      CAPTAIN IVY : 53
      URUCHI : 51
      ISYUTARU : 22
      LORD YARKAN : 11
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 190
Name:
DarkDevill       Tigergirl : 27
      Cerberus : 27
      CAPTAIN IVY : 29
      URUCHI : 28
      ISYUTARU : 27
      LORD YARKAN : 14
      DEMON SHAITAN : 20
      KIDEMONAS :
Kills: 172
Name:
llWavell       Tigergirl : 26
      Cerberus : 29
      CAPTAIN IVY : 25
      URUCHI : 18
      ISYUTARU : 13
      LORD YARKAN : 4
      DEMON SHAITAN : 7
      KIDEMONAS :
Kills: 122
Name:
llwswssu       Tigergirl : 15
      Cerberus : 25
      CAPTAIN IVY : 21
      URUCHI : 25
      ISYUTARU : 16
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 18
      KIDEMONAS :
Kills: 120
Name:
Jangrai       Tigergirl : 17
      Cerberus : 10
      CAPTAIN IVY : 19
      URUCHI : 17
      ISYUTARU : 12
      LORD YARKAN : 16
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 94

top 10 killers for

tigergirl

Kills: 71
Name: Carlipsor
Kills: 69
Name: EMBER
Kills: 50
Name: SINGLe
Kills: 50
Name: Rashida
Kills: 49
Name: DESOLATOR
Kills: 28
Kills: 27
Name: llWavell
Kills: 26
Name: LoSo_
Kills: 22
Name: MAEWSUS
Kills: 20

top 10 killers for

cerberus

Kills: 208
Name: EMBER
Kills: 91
Name: DESOLATOR
Kills: 71
Name: llWavell
Kills: 29
Name: SINGLe
Kills: 28
Kills: 27
Name: llwswssu
Kills: 25
Name: Carlipsor
Kills: 15
Name: Jangrai
Kills: 10
Name: con_
Kills: 8

top 10 killers for

captain ivy

Kills: 165
Name: EMBER
Kills: 67
Name: DESOLATOR
Kills: 64
Name: Rashida
Kills: 53
Name: SINGLe
Kills: 45
Kills: 29
Name: Carlipsor
Kills: 26
Name: llWavell
Kills: 25
Name: llwswssu
Kills: 21
Name: Jangrai
Kills: 19

top 10 killers for

uruchi

Kills: 151
Name: EMBER
Kills: 90
Name: Rashida
Kills: 51
Name: SINGLe
Kills: 48
Name: Carlipsor
Kills: 32
Kills: 28
Name: llwswssu
Kills: 25
Name: DESOLATOR
Kills: 21
Name: llWavell
Kills: 18
Name: Jangrai
Kills: 17

top 10 killers for

Isyutaru

Kills: 116
Name: Carlipsor
Kills: 73
Name: EMBER
Kills: 62
Name: SINGLe
Kills: 54
Name: DESOLATOR
Kills: 52
Kills: 27
Name: Rashida
Kills: 22
Name: Crystalyn
Kills: 17
Name: llwswssu
Kills: 16
Name: llWavell
Kills: 13

top 10 killers for

Lord Yarkan

Kills: 163
Name: EMBER
Kills: 91
Name: DESOLATOR
Kills: 52
Name: SINGLe
Kills: 35
Name: Carman
Kills: 23
Name: Carlipsor
Kills: 18
Name: Jangrai
Kills: 16
Kills: 14
Name: Nitrous
Kills: 13
Name: Rashida
Kills: 11

top 10 killers for

Demon Shaitan

Kills: 156
Name: EMBER
Kills: 74
Name: DESOLATOR
Kills: 72
Name: SINGLe
Kills: 35
Name: Carman
Kills: 29
Name: Carlipsor
Kills: 24
Kills: 20
Name: llwswssu
Kills: 18
Name: llWavell
Kills: 7
Name: Nutka
Kills: 6

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

EASY

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
oEternityo
SUICIDESQUAD
ปิดบ้าน
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED