เควสยศ : Master Elite

 

เควสสามารถทำได้เมื่อเลเวล 40 ให้วาปมาเมือง สมาการ  แล้วมาที่สมาคมพ่อค้า

 

 

คุยกับแม่ค้าที่ชื่อ คาเรน

 

 

เลือกข้อ 1. Quest Master Elite  กด OK รับเควสมา

 

 

 

กด Q จะเห็นรายการเควส ให้ไปดรอบหัวใจบอสต่างๆตามแมฟ เมื่อหาครบตามที่เควสกำหนด เควสก็จะสำเร็จ

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED