announcement
BlackrogueAnnouncement
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่
จัดอันดับ

จัดอันดับอาชีพ

อาชีพทั้งหมด
ตัวละคร
อาชีพ
เลเวลอาชีพ
ค่าประสบการณ์
#1
U_B_C
Trader
7
2,042,670,878
#2
Yon_G
Trader
7
2,006,128,646
#3
ErrorKiller
Trader
7
1,965,906,341
#4
Eiruna
Trader
7
1,961,057,570
#5
GoHaeri
Thieff
7
1,876,813,566
#6
Sukishi
Trader
7
1,845,190,876
#7
qwdsads
Trader
7
1,825,191,418
#8
Jude
Trader
7
1,796,243,461
#9
E_kak
Trader
7
1,784,043,659
#10
lll54lll
Trader
7
1,628,583,874
#11
Deat_To_MoRo
Trader
7
1,628,189,003
#12
wefwefwef
Trader
7
1,620,256,498
#13
Chormalee
Trader
7
1,604,556,782
#14
SUEOE
Trader
7
1,588,242,912
#15
gjhkjh
Trader
7
1,584,648,201
#16
RIR
Trader
7
1,570,055,137
#17
Hey
Trader
7
1,536,793,448
#18
killer75
Trader
7
1,524,603,607
#19
DkKenZen
Trader
7
1,522,645,966
#20
Xz_1
Trader
7
1,514,210,168
อาชีพ Trader
ตัวละคร
อาชีพ
เลเวลอาชีพ
ค่าประสบการณ์
#1
U_B_C
Trader
7
2,042,670,878
#2
Yon_G
Trader
7
2,006,128,646
#3
ErrorKiller
Trader
7
1,965,906,341
#4
Eiruna
Trader
7
1,961,057,570
#5
Sukishi
Trader
7
1,845,190,876
#6
qwdsads
Trader
7
1,825,191,418
#7
Jude
Trader
7
1,796,243,461
#8
E_kak
Trader
7
1,784,043,659
#9
lll54lll
Trader
7
1,628,583,874
#10
Deat_To_MoRo
Trader
7
1,628,189,003
#11
wefwefwef
Trader
7
1,620,256,498
#12
Chormalee
Trader
7
1,604,556,782
#13
SUEOE
Trader
7
1,588,242,912
#14
gjhkjh
Trader
7
1,584,648,201
#15
RIR
Trader
7
1,570,055,137
#16
Hey
Trader
7
1,536,793,448
#17
killer75
Trader
7
1,524,603,607
#18
DkKenZen
Trader
7
1,522,645,966
#19
Xz_1
Trader
7
1,514,210,168
#20
BabyGirl_ll
Trader
7
1,512,608,072
อาชีพ Thieff
ตัวละคร
อาชีพ
เลเวลอาชีพ
ค่าประสบการณ์
#1
GoHaeri
Thieff
7
1,876,813,566
#2
Asta
Thieff
7
1,496,852,963
#3
1Mail
Thieff
7
658,256,765
#4
xArisax
Thieff
7
648,191,459
#5
Australia
Thieff
7
486,219,678
#6
Godfather
Thieff
7
465,954,507
#7
FONGWIN
Thieff
7
373,641,950
#8
Roronoa_ZoRo
Thieff
7
361,615,833
#9
SuN_JI
Thieff
7
316,190,284
#10
IISAKURAII
Thieff
7
291,870,631
#11
Ar
Thieff
7
248,116,893
#12
Waccine
Thieff
7
246,665,882
#13
__yong
Thieff
7
236,155,038
#14
ASMR
Thieff
7
219,466,730
#15
EVIL
Thieff
7
218,297,794
#16
Dragonknight
Thieff
7
216,039,689
#17
BlackSeeD
Thieff
7
215,517,110
#18
nansy
Thieff
7
208,314,428
#19
Gone
Thieff
7
206,476,250
#20
Charissa
Thieff
7
201,559,749
อาชีพ Hunter
ตัวละคร
อาชีพ
เลเวลอาชีพ
ค่าประสบการณ์
#1
MantleOfInt
Hunter
6
661,356,101
#2
Sun
Hunter
6
215,105,333
#3
ocustomizeo
Hunter
5
764,596,971
#4
Miholin
Hunter
3
484,076,501
#5
ccvj
Hunter
3
373,953,274
#6
KABTAN
Hunter
3
320,661,480
#7
JaiDee___
Hunter
3
221,308,825
#8
_VAICS_
Hunter
3
196,395,231
#9
Alemana
Hunter
3
165,535,893
#10
SodaMize
Hunter
3
113,082,373
#11
Meawmew
Hunter
3
81,788,854
#12
Uonlnw4
Hunter
3
65,425,132
#13
Uonlnw3
Hunter
3
65,425,132
#14
Uonlnw1
Hunter
3
65,425,132
#15
Uonlnw2
Hunter
3
65,425,132
#16
Rusilla
Hunter
3
46,821,609
#17
NACA
Hunter
3
20,096,104
#18
P_Yuri_C
Hunter
2
490,413,328
#19
RAPANSELL
Hunter
2
420,717,875
#20
hivzaa
Hunter
2
401,292,341